Психотерапия

Пристрастяване към драмата

healing-drama-addiction

Автор: Дорийн Върчу Пристрастяването към житейските драми е явление, което съм наблюдавала у хората по цял свят. Хората, пристрастени към драмата, не го осъзнават, просто усещат страх, чувстват се изнервени и все се притесняват за нещо. Повечето от нас (ако не всички) се справят с последствията от лични и глобални травми. И всичко това е

Емоционално кръвосмешение

sea_dream_stock_ii_by_kahinaspirit-d5kk8sk

Кръвосмешение може да се нарече всяко действие, при което един член на семейството използва по неуместен начин друг член на семейството, за да посрещне определени свои нужди – обикновено родител кара някое от децата си да удовлетвори нужди, които би трябвало да бъдат удовлетворени единствено от друг възрастен. Кръвосмешението не бива да се разбира единствено

Сексуална анорексия

valentine18_by_faestock

Автор: Александра Катехакис – семеен терапевт Въпреки че в нашата култура пристрастяването към секса е заклеймено, то поне е получило признание в общественото съзнание през последното десетилетие, в резултат на което са изградени терапевтични центрове, клиники, групи за подкрепа, а вече има и специализирани в тази насока терапевти. Това, за което се говори по-малко обаче,

Спри да спасяваш хората

morgaine_6_by_kuoma_stock-d57jttm

Спасяването и обгрижването имат специфично значение. Ние спасяваме хората от техните отговорности. Грижим се за отговорностите на хората вместо тях. След което им се ядосваме заради това, което ние сме направили. И в крайна сметка се чувстваме използвани и се самосъжаляваме. Това е моделът на триъгълника спасител-обвинител-жертва. Спасяването и обгрижването са синоними. Тяхното значение е

Грижата за околните ли е целта в живота ви? – част2

Cygnet13_by_faestock

Лошо общуване Съзависимите често: – обвиняват. – заплашват. – принуждават. – умоляват. – подкупват. – съветват. – не казват това, което мислят. – не мислят това, което казват. – не знаят какво имат предвид. – не се вземат насериозно. – мислят, че другите хора не ги вземат насериозно. – вземат се прекалено насериозно. – молят

Грижата за околните ли е целта в живота ви? – част1

83_by_nastiaosipovastock-d5lo6ld

Ако основната ви цел в живота е да се грижите и да помагате на околните, то този списък с характеристики определено е за вас. Няма лошо човек да иска да помага и да се грижи за околните, лошото става обаче, когато това се прави по нездравословни причини и води до нездравословен начин на живот и

Пристрастяване към любовта – етапи на връзката

read_me_your_favourite_line_by_indiechild19-d325m5v

Пристрастяването към любовта е не по-малко вредно и сериозно отколкото останалите видове пристрастяване. Необходимо е да му се обърне внимание и да се вземат необходимите мерки за неговото преодоляване. Пристрастяването към любовта, подобно на другите пристрастявания, следва определен модел. В сферата на пристрастяванията към любовта, секса и връзките се наблюдават взаимосвързани роли и допълващи се