Родителство

Научете децата

By април 9, 2014януари 3rd, 2022No Comments

Следният текст е откъс от книгата на Наполеон Хил „Да прецакаш дявола“, който дава много мъдри насоки кое е най-важното, на което е необходимо да научим децата:

Идеите стоят в основата на всички човешки постижения. Учете учениците да разпознават практичните идеи, които биха им били от полза да постигнат своите цели и желания в живота.

Покажете на учениците как да планират и разпределят времето си и, най-важното, учете ги на това, че времето е най-ценният актив, с който разполагат всички човешки същества – а също така и най-евтиният.

Учете децата какво да ядат, колко да ядат и на това каква е връзката между правилното хранене и доброто здраве.

Обяснете на децата истинската природа и функция на сексуалната емоция и, най-важното, как тя може да бъде преобразувана в основна движеща сила, с помощта на която човек да постигне върхове в живота си.

Учете децата си да бъдат конкретни и определени във всяко нещо – като се започне от избора на главна конкретна цел в живота им!

Научете децата на това какво значи добър и лош навик, използвайки примери, които да илюстрират казаното от вас чрез историите на възрастни и деца.

Научете децата на разликата между временното поражение и провала и им покажете как да търсят семената на възможността, които се съдържат във всеки неуспех.

Обяснете на децата как да изразяват свободно собствените си мисли и да приемат или отхвърлят по своя воля идеите на другите хора, запазвайки винаги за себе си възможността да разчитат на собствената си преценка.

Учете децата да достигат до решения бързо и да ги променят, ако изобщо се налага да го правят, бавно и неохотно – и никога без особено основателна причина.

Разкажете на децата, че умът е инструментът, с помощта на който човек възприема енергията, съдържаща се в безкрайната банка на знание в природата, енергия, която се формира от определени мисли; учете ги на това, че умът не мисли, а служи като инструмент за интерпретация на стимулите, чийто резултат са мислите.

Учете децата колко важно е да поддържат хармонията в техните собствени умове и на това, че тази хармония е постижима единствено с помощта на мисловен самоконтрол.

Обяснете на децата, че съществува закон за нарастващата възвращаемост, който може и трябва да бъде задействан от тях под формата на навик – като вършат повече и по-добре работата, която се очаква от тях.

Учете децата да не си създават мнение, базирано на нещо друго освен на фактите и на схващанията, които могат да бъдат сметнати за факти.

Учете децата на това, че цигарите, алкохолът, наркотиците и прекомерната зависимост от секса могат да увредят силата на волята и да накарат човек да се носи по течението. Не им забранявайте тези пороци – просто им обяснете вредата от тях.

Обяснете на децата, че е опасно да вярват в нещо само защото техните родители, свещеници или някой друг им е казал, че то е вярно.

Покажете на децата как да се изправят срещу фактите, независимо дали те са верни, или не, без да си намират извинение или оправдание, за да ги избегнат.

Учете децата да стимулират развитието на шестото си чувство, като изследват всички идеи, изплуващи в съзнанието им и идващи от непознат източник, внимателно и задълбочено.

Учете децата, че конкретната цел, базирана на точни планове, които се прилагат упорито и с постоянство, е най-ефикасната форма на молитва, която е на разположение на човешките същества.

Учете децата, че пространството, което те заемат в света, се измерва от количеството и качеството на полезните дела, извършени от тях в същия този свят.

Обяснете на децата, че не съществува проблем, който няма подходящо решение, и че често това решение се съдържа в обстоятелствата, причинили проблема.

Учете децата, че единствените реални ограничения са тези, които те си поставят или които разрешат другите хора да поставят в умовете им.

Кажете им, че човек може да постигне всичко, което мисли, и всичко, в което вярва!

Разкрийте им истината, че всички училища и учебници са просто помагала, които могат да им бъдат полезни в развитието на собствените им умове, но единственото учебно заведение, което има истинска стойност, е Великият университет на живота, където всеки човек има възможността да се учи от опита си.

Учете децата да бъдат винаги верни на себе си и тъй като е невъзможно да угодят на всички, да полагат усилия да угаждат на себе си.

Из „Да прецакаш дявола” – Наполеон Хил

Оставете коментар