"Семинар за жената"

Да си жена в днешно време може да е много объркващо. Отвсякъде ни заливат изисквания как трябва да изглеждаме, как да се държим, какви трябва да бъдем… Постоянно се сравняваме с други жени, често дори и с мъжете. Все си намираме нещо, което не ни е наред и което ни прави недостатъчно добри като жени. Всичко това води до огромна неувереност и болка. Всъщност това да сме жени си има както своите предизвикателства, така и своите благословии. А най-хубавата част е, че всяка една от нас е уникална и носи огромен ресурс в себе си.

По време на „Семинар за жената“ ще обърнем внимание на:

  • женски благословии;
  • женски предизвикателства;
  • живот в радост и удоволствие.

Семинарът включва теоретична и практическа част.

Имате нужда от консултация или семинар?

Вижте нашите услуги